Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 158/1968 Sb.Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních

Částka 46/1968
Platnost od 22.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1968

o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Další finanční opatření

§ 3

Vláda Československé socialistické republiky může v roce 1969 poskytovat záruky za úvěry poskytnuté státním hospodářským organizacím.

§ 6

(1) Krajské a okresní národní výbory vykonávají správu přídělů poskytovaných ústředně řízeným státním hospodářským organizacím ze státního rozpočtu a provádějí finanční vypořádání přeplatků a nedoplatků těchto přídělů mezi těmito organizacemi a státním rozpočtem. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na organizace, u nichž správu přídělů ze státního rozpočtu vykonává a finanční vypořádání provádí jejich nadřízený orgán; okruh těchto organizací stanoví ministerstva financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena kontrolní působnost ministerstva financí stanovená v § 18 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky.

Společná a závěrečná ustanovení

§ 7

(1) Vláda Československé socialistické republiky přepracuje do 31. května 1969 v dohodě s vládami České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky státní rozpočet na rok 1969 na státní rozpočet federace a státní rozpočty obou republik.

(2) Do té doby hospodaří s prostředky státního rozpočtu na rok 1969 vláda Československé socialistické republiky v dohodě s vládami České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

(3) Přepracované státní rozpočty budou předloženy ke schválení Federálnímu shromáždění, České národní radě a Slovenské národní radě.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.


Příloha 2

Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu

KrajSouhrnný finanční vztah
(v tisících Kčs)
Účelové subvence
(v tisících Kčs)
Národní výbor hlavního města Prahy1 438 9572 875 400
Středočeský1 126 0321 105 100
Jihočeský1 075 822799 700
Západočeský1 239 1951 114 700
Severočeský1 660 5731 563 300
Východočeský1 157 8271 095 100
Jihomoravský1 618 4091 738 700
Severomoravský1 985 5062 288 600
Slovenské kraje5 561 7165 575 100
Úhrn16 864 03718 155 700
Přesunout nahoru