Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 154/1968 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím

Částka 45/1968
Platnost od 20.12.1968
Účinnost od 20.12.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

154

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství

ze dne 4. prosince 1968,

kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 55 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon):


§ 1

Zrušují se ustanovení § 1 až 3, § 4 odst. 2 až 4 a § 5 až 15 vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Náměstek ministra:

Ing. Hruzík v. r.

Přesunout nahoru