Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970

Částka 44/1968
Platnost od 09.12.1968
Účinnost od 09.12.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. prosince 1968

o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970


V zájmu hospodárnějšího rozvržení pracovní doby a proto, aby pracující mohli lépe využít dnů pracovního klidu k oddechu, stanovila vláda Československé socialistické republiky na návrh ministerstva práce a sociálních věcí (§ 94 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.) usnesením ze dne 11. listopadu 1968 č. 400, že

1. v roce 1968

a) pracovní volno ze soboty 21. prosince se přesouvá na pondělí 23. prosince a pracovní volno z neděle 22. prosince se přesouvá na úterý 24. prosince. Pracovní doba z pondělí 23. prosince se přesouvá na sobotu 21. prosince a pracovní doba z úterý 24. prosince se přesouvá na neděli 22. prosince;

b) pracovní volno ze soboty 28. prosince se přesouvá na pondělí 30. prosince a pracovní volno z neděle 29. prosince se přesouvá na úterý 31. prosince. Pracovní doba z pondělí 30. prosince se přesouvá na sobotu 28. prosince a pracovní doba z úterý 31. prosince se přesouvá na neděli 29. prosince;

2. v roce 1969

a) pracovní volno z neděle 4. května se přesouvá na pátek 2. května a pracovní doba z pátku 2. května se přesouvá na neděli 4. května;

b) pracovní volno z neděle 26. října se přesouvá na pondělí 27. října a pracovní volno ze soboty 25. října se přesouvá na neděli 26. října. Pracovní doba z pondělí 27. října se přesouvá na sobotu 25. října;

c) pracovní volno ze soboty 27. prosince se přesouvá na středu 24. prosince a pracovní volno z neděle 28. prosince se přesouvá na sobotu 27. prosince. Pracovní doba ze středy 24. prosince se přesouvá na neděli 28. prosince;

d) pracovní volno ze soboty 3. ledna 1970 se přesouvá na středu 31. prosince 1969 a pracovní volno z neděle 4. ledna se přesouvá na pátek 2. ledna 1970. Pracovní doba ze středy 31. prosince 1969 se přesouvá na sobotu 3. ledna 1970 a pracovní doba z pátku 2. ledna se přesouvá na neděli 4. ledna 1970;

3. pokud na některé ze sobot, jichž se týkají přesuny uvedené v předchozích bodech, nepřipadá pracovníkům podle pravidelného rozvrhu jejich pracovní doby pracovní volno, přesouvá se obdobně pracovní doba, která jim připadá na tyto soboty;

4. pracovníkům, kterým se poskytuje zvýhodnění za práci v sobotu a neděli, náleží toto zvýhodnění i ve dnech, na které se přesouvá pracovní volno z těchto dnů;

5. přesuny se netýkají nepřetržitě provozovaných pracovišť.

Vláda dále uložila

1. radám krajských a okresních národních výborů, radě Národního výboru hlavního města Prahy a radě Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy zajistit přizpůsobení autobusové a místní dopravy pracujících a žáků, provoz jeslí a mateřských škol, školních družin a klubů podle přesunů pracovní doby stanovených tímto usnesením;

2. ministru dopravy zajistit přizpůsobení železniční dopravy;

3. řediteli Ústřední správy spojů zajistit služby spojů;

4. ministru vnitřního obchodu, ministru zemědělství a výživy, radám krajských a okresních národních výborů, radě Národního výboru hlavního města Prahy a radě Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy a doporučuje předsedům Svazu spotřebních družstev a Svazu výrobních družstev učinit potřebná opatření k zajištění bezporuchového zásobování, distribuce potravinářských výrobků a některých služeb pro pracující, zejména zabezpečit dodávku a prodej masa, mléka, másla, chleba a pečiva se zřetelem na pracovní dobu podle tohoto usnesení;

5. všem ministrům, vedoucím ústředních orgánů a radám krajských a okresních národních výborů (radě Národního výboru hlavního města Prahy a radě Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy), jejichž podřízené organizace uplatňují nároky na přepravu, učinit potřebná opatření, aby nakládání a vykládání železničních vagónů v uvedených dnech pracovního volna nepokleslo pod 90 % měsíčního průměru denní nakládky a vykládky;

6. ministru hornictví zajistit ve dnech pracovního volna plynulé zásobování podniků s nepřetržitým provozem, které jsou zásobovány jednotlivými doly přímo pomocí transportních zařízení.

Současně vláda zmocnila všechny ministry, vedoucí ústředních orgánů, rady krajských národních výborů, radu Národního výboru hlavního města Prahy a radu Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy povolit po projednání s ústředním výborem příslušného odborového svazu, popřípadě s příslušnou krajskou odborovou radou pro podniky a závody výjimku z úpravy přesunů pracovní doby podle tohoto usnesení, bude-li to z provozních důvodů, z hlediska zajištění plynulého zásobování nebo z hlediska výrobních úkolů nutné nebo účelné.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Přesunout nahoru