Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 149/1968 Sb.Vyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy

Částka 43/1968
Platnost od 29.11.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 01.01.1973 (84/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

149

VYHLÁŠKA

Úřadu pro patenty a vynálezy

ze dne 14. listopadu 1968,

kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy

Úřad pro patenty a vynálezy v dohodě s ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem zahraničního obchodu a ministerstvem financí stanoví podle § 21 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích a podle § 34 zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech:


Čl. I

Vyhláška předsedy Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci ze dne 30. 8. 1957 č. 168/1957 Ú. l., o zastupování cizinců v řízení před Státním úřadem pro vynálezy a normalizaci se mění a doplňuje takto:

§ 1 zní:

Osoby, které nemají na území ČSSR bydliště nebo sídlo musí být v řízení podle zákona č. 34/1957 Sb. a zákona č. 8/1952 Sb., jakož i podle předpisů vydaných podle těchto zákonů zastoupeny buď

a) advokátem z advokátní poradny č. 1 nebo č. 10 v Praze, nebo

b) advokátem z jiné advokátní poradny nebo oprávněnou organizací; seznam těchto advokátních poraden a oprávněných organizací vyhlásí v dohodě s příslušnými ústředními orgány předseda Úřadu pro patenty a vynálezy ve Věstníku Úřadu pro patenty a vynálezy.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Předseda:

Prof. ing. Křístek v. r.

Přesunout nahoru