Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 138/1968 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu

Částka 39/1968
Platnost od 25.10.1968
Účinnost od 25.10.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

VYHLÁŠKA

ministra financí

ze dne 16. října 1968

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu

Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

K 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.

§ 2

(1) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 20 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1 000 a v obsahu stříbra 5/1 000. Průměr padesátikoruny je 37 mm, její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem vlnovka - křížek, který je proveden vlisem.

(2) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je v horní polovině státní znak Československé socialistické republiky, vedle něho vlevo je letopočet "1948" a vpravo letopočet "1968". V dolní polovině je ve třech vodorovných řádcích nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty " 50 Kčs " je ve dvou řádcích dole. Autory návrhu jsou Imrich SVITANA a Ján ZORIČÁK, jejichž jména "SVITANA ZORIČÁK" jsou umístěna v řádku pod názvem "Kčs".

(3) Na rubu pamětní padesátikoruny je levý profil dívčí hlavy symbolizující Republiku, slavnostně ověnčený snítkami lípy a květy. Při okraji jsou v neuzavřeném kruhu letopočty "1918" a "1968". Návrh je dílem akademického sochaře Jiřího HARCUBY, jehož jméno "HARCUBA" je umístěno dole.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Náměstek ministra:

Dr. Koudelka v. r.


Přesunout nahoru