Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 128/1968 Sb.Zákon o Národní frontě

Částka 36/1968
Platnost od 26.09.1968
Účinnost od 26.09.1968
Zrušeno k 28.12.1970 (146/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

128

ZÁKON

ze dne 13. září 1968

o Národní frontě

Prohlášením ze dne 15. června 1968 stanovila Národní fronta směry i cíle své politické činnosti. Další vývoj socialistické demokracie v ČSSR vyžaduje zajistit i právní předpoklady k tomu, aby do vyhlášení nové ústavy mohla Národní fronta rozvíjet svou činnost v duchu tohoto prohlášení a v souladu s principy federativního uspořádání naší republiky a demokratickými tradicemi našich národů.

Vycházejíc z těchto požadavků a z humanistických a demokratických principů socialismu a pluralitního pojetí politického systému uskutečněného v Národní frontě, jak jsou vyjádřeny v jejím prohlášení ze dne 29. srpna 1968, Národní shromáždění se usneslo k provedení článku 6 ústavy Československé socialistické republiky na tomto zákoně.


§ 1

(1) Národní fronta je politickým výrazem svazku národů a národností, sociálních vrstev i zájmových skupin. Vychází ze zásady socialistického uspořádání společnosti a jejího rozvoje. Sdružuje politické strany a jiné společenské organizace.

(2) Národní fronta ČSSR je uspořádaná federativním způsobem a ve své činnosti se řídí vlastním statutem, v němž určuje principy své činnosti a podmínky členství v Národní frontě.

§ 2

(1) Politické strany a organizace plnící jejich funkci mohou působit jen jako členové Národní fronty.

(2) Politickou stranou nebo organizací plnící její funkci se rozumí organizace, která zejména na základě světového názoru nebo na základě jiného společného politického programu sdružuje členy a stoupence především za tím účelem, aby aktivně politicky působila mezi občany a dosáhla tím podílu na tvorbě politiky a na státní moci vykonávané zastupitelskými sbory.

§ 3

(1) Rozhodl-li příslušný orgán Národní fronty, že určitá politická strana nebo organizace plnící její funkci není jejím členem, vydá ministerstvo vnitra, na Slovensku příslušný orgán Slovenské národní rady rozhodnutí, kterým vysloví zákaz její činnosti.

(2) Politická strana nebo organizace plnící její funkci může podat do 30 dnů návrh na přezkoumání pravomocného rozhodnutí ministerstva vnitra městskému soudu v Praze, návrh na přezkoumání pravomocného rozhodnutí orgánu Slovenské národní rady krajskému soudu v Bratislavě. O řízení platí občanský soudní řád (§ 244 a násl.).


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru