Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1968 Sb.Vyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků

Částka 35/1968
Platnost od 20.09.1968
Účinnost od 20.09.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

125

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 11. září 1968

o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků

Ministerstvo financí stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:


§ 1

Vyhláška ministerstva financí č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, se mění a doplňuje takto:

1. Článek 4 č. 2 písm. a) zní:

"a) věcné a peněžité odměny a dary poskytované plátcem pracovníkovi při významných pracovních a životních výročích pracovníka (například 20, 30, 40 let nepřetržité práce u téže organizace, dosažení věku 50, 60 let) nebo při jeho odchodu do důchodu, s výjimkou těch odměn, které náleží pracovníkovi podle mzdových předpisů nebo kolektivní smlouvy ve výši stanovené s přihlédnutím k počtu odpracovaných let u téže organizace."

2. Článek 10 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Podíly na hospodářských výsledcích organizace se zdaňují při vyúčtování podílu, a to odděleně od ostatní mzdy pracovníka, sazbami daně ze mzdy pro měsíční výplatní období s přihlédnutím ke všem skutečnostem rozhodným pro srážku daně ve mzdovém období, v němž byly podíly vyúčtovány. *) Při zúčtování daně ze mzdy se k podílům na hospodářských výsledcích nepřihlíží."


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a použije se poprvé pro zdanění podílů na hospodářských výsledcích vyplácených za rok 1968.


První náměstek ministra:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ze záloh podílů na hospodářských výsledcích se srazí daň ze mzdy zálohově v těch případech, kdy lze předpokládat, že by z částek podílu při jeho vyúčtování nebyla uhrazena daň ze mzdy z celého podílu.

Přesunout nahoru