Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1968 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů

Částka 33/1968
Platnost od 14.08.1968
Účinnost od 14.08.1968
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 25. července 1968,

kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů

Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány a Ústřední radou odborů podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství.


Čl. 1

Vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů ve znění vyhlášky ministerstva dopravy č. 23/1967 Sb. se mění takto:

§ 2 odst. 1 zní:

§ 2

Mzdové tarify

(1) Pro odměňování práce v časové a úkolové mzdě platí dále uvedené hodinové mzdové tarify. Řidiče, průvodčí a závozníky lze odměňovat podle dále uvedených měsíčních tarifů, jen pokud je to z hlediska mzdové praxe účelné a administrativně jednodušší. Okruh těchto pracovníků a podmínky používání měsíčních tarifů určuje vedoucí organizace. Při určení základní mzdy v rámci rozpětí se přihlíží k tomu zda jde o řidiče opraváře nebo neopraváře.

 Mzdové tarify
hodinové *) měsíční 
opraváři neopraváři  v rozpětí
a) řidiči nákladních automobilů o užitečném zatížení   
- do 4,4 tun5,755,20 990-1 210
- do 10,9 tun 6,50 5,75 1 120-1 360
- od 11,0 tun 7,356,501 270-1 550
b) řidiči kolových traktorů a tahačů o výkonu motoru    
- do 90 k5,755,20990-1 210 
- do 179 k 6,50 5,75 1 120-1 360 
- od 180 k7,356,501 270-1 550 
c) řidiči autobusů o užitečném zatížení    
- do 4,4 tun6,50  1 120-1 360
- od 4,5 tun7,351 270-1 550 
 d) řidiči osobních a dodávkových automobilů  -990-1 210 
e) průvodčí autobusů a závozníci přidělení k automobilům všech značek5,05870-1 070 

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: v z. Ing. Filinský v. r.

Poznámky pod čarou

*) Hodinové tarify jsou uvedeny pro 44 hod. pracovní týden. Při zkracování pracovní doby se použije tarifů, stanovených příslušnými předpisy pro zkracování pracovní doby a pro úpravu provozních režimů.

Přesunout nahoru