Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1968 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů

Částka 33/1968
Platnost od 14.08.1968
Účinnost od 14.08.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 25. července 1968,

kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů

Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány a Ústřední radou odborů podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství.


Čl. 1

Vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů ve znění vyhlášky ministerstva dopravy č. 23/1967 Sb. se mění takto:

§ 2 odst. 1 zní:

§ 2

Mzdové tarify

(1) Pro odměňování práce v časové a úkolové mzdě platí dále uvedené hodinové mzdové tarify. Řidiče, průvodčí a závozníky lze odměňovat podle dále uvedených měsíčních tarifů, jen pokud je to z hlediska mzdové praxe účelné a administrativně jednodušší. Okruh těchto pracovníků a podmínky používání měsíčních tarifů určuje vedoucí organizace. Při určení základní mzdy v rámci rozpětí se přihlíží k tomu zda jde o řidiče opraváře nebo neopraváře.

 Mzdové tarify
hodinové *) měsíční 
opraváři neopraváři  v rozpětí
a) řidiči nákladních automobilů o užitečném zatížení   
- do 4,4 tun5,755,20 990-1 210
- do 10,9 tun 6,50 5,75 1 120-1 360
- od 11,0 tun 7,356,501 270-1 550
b) řidiči kolových traktorů a tahačů o výkonu motoru    
- do 90 k5,755,20990-1 210 
- do 179 k 6,50 5,75 1 120-1 360 
- od 180 k7,356,501 270-1 550 
c) řidiči autobusů o užitečném zatížení    
- do 4,4 tun6,50  1 120-1 360
- od 4,5 tun7,351 270-1 550 
 d) řidiči osobních a dodávkových automobilů  -990-1 210 
e) průvodčí autobusů a závozníci přidělení k automobilům všech značek5,05870-1 070 

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: v z. Ing. Filinský v. r.

Poznámky pod čarou

*) Hodinové tarify jsou uvedeny pro 44 hod. pracovní týden. Při zkracování pracovní doby se použije tarifů, stanovených příslušnými předpisy pro zkracování pracovní doby a pro úpravu provozních režimů.

Přesunout nahoru