Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 117/1968 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství

Částka 33/1968
Platnost od 14.08.1968
Účinnost od 14.08.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

117

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 31. července 1968

o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství

Ministerstvo vnitra stanoví na základě usnesení vlády č. 247 ze dne 18. července 1968:


Čl. I

Vyhláška ministerstva vnitra č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství, se mění a doplňuje takto:

1. Článek 1 písm. b) bod 8 zní:

"8. celostátní finanční bilance a celostátní finanční plány;"

2. Článek 1 písm . b) bod 10 zní:

"10. celostátní hmotné bilance důležitých materiálů a výrobků;"

3. V článku 1 písm. b) se vypouští ustanovení bodu 11 a bod 12, který se označuje jako bod 11, zní:

"11. geologické zásoby a těžba surovin a rud sloužících k výrobě radioaktivních a vzácných kovů a štěpných materiálů;"

4. V článku 1 písm. c)

se bod 13 označuje jako bod 12,

bod 14 jako bod 13 a

bod 15 jako bod 14.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Padrůněk v. r.

Přesunout nahoru