Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 110/1968 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady

Částka 30/1968
Platnost od 29.07.1968
Účinnost od 29.07.1968
Zrušeno k 07.09.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 18. července 1968

o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Členové České národní rady nesmějí být pro výkon své funkce zkráceni na právech ani na nárocích vyplývajících z pracovního nebo z obdobného poměru. Organizace, jejímž je člen České národní rady pracovníkem, je povinna umožnit mu výkon funkce a poskytnout mu za tím účelem potřebné pracovní volno.

§ 2

(1) Členům České národní rady náleží za účast na schůzích České národní rady nebo orgánů České národní rady, jichž jsou členy, a za účast při jiných příležitostech z pověření předsednictva České národní rady, jakož i za dobu potřebnou k cestám na stanovené místo a zpět, stravné a nocležné ve stejné výši a za stejných podmínek jako poslancům Národního shromáždění.

(2) Za cestu na stanovené místo a zpět náleží členům České národní rady náhrada skutečných jízdních výdajů spojených s dopravou veřejnými hromadnými dopravními prostředky.

§ 3

Členové České národní rady obdrží za dny uvedené v § 2 odst. 1 náhradu ušlého výdělku ve výši průměrného výdělku vypočteného za poslední tři měsíce. Náhradu ušlého výdělku poskytne organizace, u níž je člen České národní rady v pracovním poměru. Členům České národní rady, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytne přiměřenou náhradu ušlého výdělku stát.

§ 4

(1) Členům České národní rady, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze zaměstnání, se zachovává pracovní poměr. Místo mzdy (jiné odměny za práci) jim přísluší funkční plat, jehož výši stanoví předsednictvo České národní rady. Ve funkčním platu je zahrnuto též stravné a nocležné podle § 2 odst. 1.

(2) Je-li člen České národní rady současně poslancem Národního shromáždění, který je zcela uvolněn pro výkon funkce poslance, přísluší mu jeden funkční plat, a to vyšší.

§ 5

Pokud z ustanovení § 3 a § 4 odst. 2 jinak nevyplývá, poskytují se náhrady podle tohoto zákonného opatření z rozpočtu Národního shromáždění. Vyplácí je Kancelář Národního shromáždění.


§ 6

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru