Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 105/1968 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství

Částka 29/1968
Platnost od 24.07.1968
Účinnost od 24.07.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 11. července 1968

o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Při změně územní organizace okresů zřídí ministr spravedlnosti, na Slovensku pověřenec Slovenské národní rady pro spravedlnost, pro nově vytvořený obvod okresní soud, určí jeho sídlo a stanoví, kterým dnem tento soud zahájí činnost.

(2) Z důležitých důvodů může být určeno sídlo okresního soudu mimo sídlo okresu.

§ 2

(1) Soudci z povolání a soudci, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání, jsou oprávněni vykonávat svou funkci u nově zřízeného soudu, jehož působnost se vztahuje na územní obvod nebo část územního obvodu soudu, pro který byli zvoleni.

(2) Ministr spravedlnosti, na Slovensku pověřenec Slovenské národní rady pro spravedlnost, určí, kteří z oprávněných soudců budou vykonávat svou funkci u nově zřízeného soudu.

§ 3

Soud nově zřízený projednává a rozhoduje také věci dosud u soudu v prvním stupni neskončené, pro něž by byl příslušný v době, kdy řízení bylo zahájeno.

§ 4

(1) Ustanovení § 1 platí obdobně pro zřízení státních notářství.

(2) Ustanovení § 3 platí obdobně pro řízení před státním notářstvím ve věcech projednání dědictví, registrace právních úkonů, výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí a pro správu pozemkových knih.


§ 5

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru