Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1968 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí

Částka 28/1968
Platnost od 11.07.1968
Účinnost od 01.08.1968
Zrušeno k 01.03.1988 (7/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 2. července 1968

o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí

Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:


§ 1

(1) Křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí (dále jen "přejezdy") musí být označena, popř. zabezpečena.

(2) Přejezdy bez závor se označují výstražným křížem. *) Přejezdy se závorami se takto neoznačují.

(3) Jde-li o přejezd bez závor s nepatrným železničním provozem, drážní správní orgán může povolit, aby přejezd nebyl označen výstražným křížem. Takový přejezd v době železničního provozu musí být střežen drážním pracovníkem; bližší podmínky stanoví drážní správní orgán. Správce pozemní komunikace označuje přejezd dopravní značkou "vlečkový přejezd" **) a vlak nebo drážní vozidlo musí před ním zmírnit rychlost.

§ 2

(1) Přejezd musí být zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením podle příslušné technické normy *), vyžaduje-li to dopravní intenzita na přejezdu a rozhledové poměry.

(2) Přejezdové zabezpečovací zařízení musí varovat uživatele pozemní komunikace s dostatečným časovým předstihem, že se k přejezdu blíží vlak nebo drážní vozidlo,

a) dvěma červenými střídavě kmitajícími světly a přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku,

b) sklopením závorových břeven, a jsou-li závory obsluhovány na dálku, zvukovou (světelnou) výstrahou dávanou před sklopením závorových břeven nebo

c) kombinací světelného (zvukového) výstražného zařízení a závor.

(3) Přejezdové zabezpečovací zařízení ovládané jízdou vlaku musí po 31. prosinci 1971 také uvědomovat uživatele pozemní komunikace pomalu kmitajícím bílým světlem, že se k přejezdu neblíží vlak nebo drážní vozidlo.

§ 3

(1) O označení přejezdu, zabezpečení přejezdu, změně zabezpečení přejezdu, o druhu přejezdového zabezpečovacího zařízení, způsobu jeho ovládání, časovém předstihu a délce výstrahy rozhoduje drážní správní orgán; +) účastníky řízení jsou také okresní národní výbor, správce pozemní komunikace a orgán Veřejné bezpečnosti.

(2) Drážní správní orgán nerozhoduje o označení přejezdů uvnitř závodu drážního podniku, kam nemohou zajíždět vozidla nepatřící závodu, a přejezdů v železničních stanicích určených pro železniční a poštovní manipulaci nebo pro nástup a výstup cestujících, jakož i pro přechod drážních pracovníků. Tyto přejezdy označuje drážní podnik podle místních potřeb a poměrů.


§ 4

Zrušují se Směrnice ministerstva dopravy o železničních přejezdech, přechodech a jejich zabezpečení čj. 17 350/56, částka 121 ročník 1956 Úředního listu.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1968.


Ministr:

Dr. Řehák v. r.

Poznámky pod čarou

*) dopravní značka č. 20 a, b (příloha k vyhlášce č. 80/1966 Sb.).

**) dopravní značka č. 21 (příloha k vyhlášce č. 80/1966 Sb.).

*) technická norma OPT 73 6380

+) kdo je odpovědný za označení nebo zabezpečení přejezdu, stanoví § 17 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách a § 14 vyhlášky č. 52/1964 Sb.

Přesunout nahoru