Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 101/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic

Částka 28/1968
Platnost od 11.07.1968
Účinnost od 11.07.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 24. června 1968,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic

Ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 1 odst. 3 a § 9 zákona č. 39/1957 Sb., o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, ve znění zákonného opatření č. 77/1962 Sb. a § 3 zákonného opatření č. 13/1967 Sb.:


Článek I

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, se mění a doplňuje takto:

Ustanovení § 4 zní:

"Do chmelařské výrobní oblasti Piešťansko-Topoľčansko" patří tyto obce:

Kraj západoslovenský

okres Topoľčany:

Bojná, Borčany, Hajná Nová Ves, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Chrabrany, Jacovce, Janova Ves, Klátova Nová Ves, Krtovce, Kuzmice, Livinské Opatovce, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Obsolovce, Podlužany, Radošiná, Továrniky, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany

okres Trenčín:

Adamovské Kochanovce, Beckov, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Hámry, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kálnice, Malé Stankovce, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Podolie, Soblahov, Trenčianská Turná, Trenčín, Vel'ké Stankovce, Zemianské Lieskové

okres Trnava:

Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kocúrice, Kočín, Krakovany, Lančár, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostolany, Veľké Orvište, Veselé, Vrbové."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Borůvka v. r.

Přesunout nahoru