Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c8/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1967
Platnost od 22.03.1967
Účinnost od 01.08.1966
Zrušeno k 28.02.2001 (89/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Hlavní hygienik Československé socialistické republiky a Ústřední báňský úřad

vydali v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a s Ústřední radou odborů podle § 71 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 57 odst. 1 a 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona),

směrnice o ochraně zdraví pracujících před účinky škodlivé prašnosti v organizacích podléhajících hornímu zákonu (č. j. HE-340.2-5. 7. 66).

Směrnice stanoví technické a organizační požadavky pro uvedenou ochranu pracujících v organizacích podléhajících hornímu zákonu. Zrušují se jimi směrnice o zneškodňování prachu v závodech a zařízeních podléhajících dozoru státní báňské správy (směrnice poř. č. 19 svazek 15/1956 sb. Hygienické předpisy), výnos předsedy Ústředního báňského úřadu a hlavního hygienika ČSSR o zkrápění prachu při používání pracovních strojů v uhelných dolech, předpis Ústředního báňského úřadu pro používání pracovních strojů v uhelných dolech, předpis Ústředního báňského úřadu pro použivání vodních rozprašovačů a zmlžovačů v rudných dolech a některá ustanovení bezpečnostních předpisů Ústředního báňského úřadu pro hlubinné doly a pro vyhledávání, průzkum a dobývání rudných a nerudných ložisek.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1966.

Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 31 - svazek 27/1966 a lze je koupit v prodejně KNIHA, podnik hl. m. Prahy v Praze 2-Nové Město, Lípová 6. Do směrnic je možno nahlédnout u krajských a okresních hygieniků.

Přesunout nahoru