Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c8/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1967
Platnost od 22.03.1967
Účinnost od 01.01.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo stavebnictví

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků stavebního průmyslu podle § 35 odst. 1 vyhlášky č. 91/1965 Sb.

výnos ze dne 20. 12. 1966 č. 25 (Věstník MSv částka 46-47/1966) o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích stavební výroby;

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 25 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích stavební výroby (reg. v částce 8/1967) včetně doplňujících výnosů k tomuto výnosu.

výnos ze dne 20. 12. 1966 č. 26 (Věstník MSv částka 46-47/1966) o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot a dílců podniků stavební výroby;

Ministerstvo stavebnictví vydalo výnos ze dne 20. září 1967 č. 7/1967 Zpravodaj ministerstva stavebnictví, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví č. 26/1966 Věstník ministerstva stavebnictví o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot a dílců podniků stavební výroby. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1967.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 26 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot a dílců podniků stavební výroby (reg. v částce 8/1967 Sb.) a jej měnící a doplňující výnosy téhož ministerstva ze dne 20. září 1967 č. 7 (reg. v částce 10/1968 Sb.) a ze dne 15. listopadu 1968 č. 9 (reg. v částce 49/1968 Sb.).

výnos ze dne 20. 12. 1966 č. 27 (Věstník MSv částka 46-47/1966) o používání tarifních kvalifikačních katalogů a přiznávání kvalifikačních tříd;

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 27 o používání tarifních kvalifikačních katalogů a přiznávání kvalifikačních tříd (reg. v částce 8/1967 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 27 o používání tarifních kvalifikačních katalogů a přiznávání kvalifikačních tříd (reg. v částce 8/1967 Sb.).

výnos ze dne 20. 12. 1966 č. 28 (Věstník MSv částka 46-47/1966) o odměňování dělníků vysílaných na práce do zahraničí;

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 28 o odměňování dělníků vysílaných na práce do zahraničí (reg. v částce 8/1967 Sb.).

výnos ze dne 20. 12. 1966 č. 30 (Věstník MSv částka 48/1966) o odměňování řidičů silničních motorových vozidel a závozníků;

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 30 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel a závozníků (reg. v částce 8/1967 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 30 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel a závozníků (reg. v částce 8/1967 Sb.).

výnos ze dne 20. 12. 1966 č. 31 (Věstník MSv částka 48/1966) o mzdové preferenci pracovníků ve stavební výrobě.

Výše uvedené výnosy byly uveřejněny ve Věstníku ministerstva stavebnictví (ročník 1966) a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Výnos ze dne 30. 11. 1966, SZ: 344.5/200 - EP 1 1966

o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a v podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967 a byl vydán jako zvláštní publikace ministerstva stavebnictví. Oznámení o jeho vydání bylo uveřejněno ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví částka 1/1967.

Ministerstvo stavebnictví vydalo výnos ze dne 9. září 1968 č. 6/1968 Zpravodaj ministerstva stavebnictví, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví ze dne 30. listopadu 1966 SZ: 344.5/200-EP 1 1956, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a v podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1968.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos č. 1 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví SZ. 344.5/200-EP 1-1966 ze dne 30 listopadu 1966, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a v podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví (reg. v částce 8/1967 Sb.), a jej měnící a doplňující výnos ministerstva stavebnictví ze dne 9. září 1968 č. 6 (reg. v částce 49/1968 Sb.), výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 17. června 1971, výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 15. července 1971 a výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 31. března 1972.

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1975 ze dne 20. března 1975, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví ze dne 30. listopadu 1966 SZ. 344.5/200 EP 1 1966 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a v podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Výnosem č. 1/1975 se zejména mění a doplňuje příloha č. 5 k výnosu ministerstva stavebnictví ze dne 30. 11. 1966 SZ. 344.5/200-EP 1 1966 (reg. v částce 8/1967 Sb.), ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, pokud se týká rozpětí nástupních platů absolventů vysokých, středních odborných, odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol po vstupu do pracovního poměru. Výnos č. 1/1973 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975. Podle tohoto výnosu, který se vztahuje též na absolventy, u nichž v den nabyti jeho účinnosti neskončila stanovená nástupní praxe, lze upravit nástupní platy absolventům škol též za měsíce únor a březen 1975. Do výnosu č. 1/1975, který byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 7-8/1975), je možno nahlédnout u organizací, jichž se týká, a u orgánů jim nadřízených.

Do všech výnosů lze nahlédnout na ministerstvu stavebnictví, v odborech výstavby krajských, okresních popř. městských národních výborů a v útvarech ekonomiky práce všech organizací, na které se výnosy vztahují.

Přesunout nahoru