Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c8/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1967
Platnost od 22.03.1967
Účinnost od 01.01.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministryně spotřebního průmyslu

vydala výnos č. 96/1966 ze dne 22. 10. 1966 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků ve výrobních hospodářských jednotkách ministerstva spotřebního průmyslu. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Uvedený výnos byl vydán v listopadu 1966 tiskem jako brožura a je možno do něho nahlédnout v ministerstvu spotřebního průmyslu a u organizací ministerstva spotřebního průmyslu.

Ministerstvo průmyslu Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, s ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků chemického, papírenského, sklářského průmyslu a tisku, ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu a vodního hospodářství a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu výnos č. 7/1972-E ze dne 1. 7. 1972, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva chemického průmyslu z 1. 11. 1966 č. 32 o platových poměrech technickohospodářských pracovníků hospodářských organizací (reg. v částce 45/1966 Sb.) a výnos ministryně spotřebního průmyslu ze dne 22. 10. 1966 č. 96/1966 o platových poměrech technickohospodářských pracovníků ve výrobních hospodářských jednotkách ministerstva spotřebního průmyslu (reg. v částce 8/1967 Sb.) v části týkající se přiznávání základních platů mistrům.

Ministerstvo průmyslu Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, s ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků chemického, papírenského a sklářského průmyslu a tisku, ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu a lesního a vodního hospodářství a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu výnos č. 9/1972-E ze dne 1. 7. 1972, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva chemického průmyslu ze dne 1. 11. 1966 č. 32 o platových poměrech technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 45/1966 Sb.) a výnos ministryně spotřebního průmyslu ze dne 22. 10. 1966 č. 96/1966 o platových poměrech technickohospodářských pracovníků ve výrobních hospodářských jednotkách ministerstva spotřebního průmyslu (reg. v částce 8/1967 Sb.) v příloze č. 4 s možností zařazení některých funkcí o jednu třídu výše.

Přesunout nahoru