Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c48/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 48/1967
Platnost od 30.12.1967
Účinnost od 01.11.1966
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitřního obchodu

vydalo podle § 35 odst. 1 vyhlášky č. 91/1955 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 10. října 1966, jimž se mění a doplňuje výnos č. 36/1965 Věstníku MVO o úpravě platových poměrů pracovníků malých provozoven a některých dělníků ve státním obchodě (odměňování procentním podílem z dosažené třžby).

Výnos rozšířil možnost odměňování procentním podílem z dosažené tržby na některé další závody a střediska restauračního stravování s účinností od 1. listopadu 1966.

Výnos byl uveřejněn v částce 12 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu, ročník 1966, pod poř. č. 6;

vydalo na základě usnesení vlády ze dne 27. října 1965 č. 521, o přípravě mládeže k povolání v pracovním poměru, po dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků obchodu a se souhlasem Ústřední rady odborů směrnice ze dne 7. října 1966 pro přípravu mladistvých v pracovním poměru.

Směrnice upravuje přípravu mládeže pro povolání, její délku, organizaci přípravy, jakož i odměňování a hmotné zabezpečení mládeže v období přípravy v organizacích vnitřního obchodu; nabyla účinnosti dnem 1. října 1966.

Směrnice byla uveřejněna v částce 12 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu, ročník 1967, pod poř. č. 5;

V této částce jsou zároveň uvedeny mzdové předpisy, které v oboru ministerstva vnitřního obchodu zůstaly i nadále po 31. prosinci 1966 v platnosti po prověrce provedené podle usnesení vlády ze dne 4. května 1966 č. 158, o zrušení některých právních předpisů, vládních usnesení a opatření ministerstev a ostatních ústředních orgánů.

Do Věstníku ministerstva vnitřního obchodu lze nahlédnout u odborů obchodu krajských a okresních národních výborů, ministerstva vnitřního obchodu a všech organizací, na které se předpisy vztahují.

Přesunout nahoru