Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c48/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 48/1967
Platnost od 30.12.1967
Účinnost od 01.06.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury a informací

vydalo výnos dne 1. 6. 1967 čj. 3669/67, kterým se mění a doplňuje výnos ministra školství a kultury ze dne 2. 12. 1963 čj. 51 332/EK/63 o úpravě platových poměrů pracovníků knižních a gramofonových středisek, registrovaný ve Sbírce zákonů 1964 v částce 5 (strana 32).

Výnosem se doplňují obratová pásma stanovená v příloze 1 základního výnosu a současně mění podmínky pro použití částky 80 Kčs odčítané od základních platů jednotlivých pracovníků.

Do shora uvedeného výnosu lze nahlédnout v Československém ústředí knižní kultury, odborech školství a kultury krajských národních výborů, v Kulturní správě NV hl. m. Prahy, v Kulturní správě Severočeského krajského národního výboru a ve všech organizacích, jejichž pracovníků se platová úprava týká.

Přesunout nahoru