Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c47/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 47/1967
Platnost od 28.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v dopravě a spojích podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, výnos o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968 a bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy č. 23 a/1967; lze do něj nahlédnout u ministerstva dopravy a u odborů dopravy všech okresních a krajských národních výborů.

Ministerstvo dopravy vydalo v dohodě s ústředím výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a spojů výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva dopravy ze dne 4. prosince 1967 čj. 32 305/67-21, o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1968 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy č. 23-24/1968. Do věstníku lze nahlédnout v ministerstvu dopravy (odbor koordinace) a u odborů dopravy všech krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 209/74-03, pozbývá platností výnos ministerstva dopravy ze dne 4. prosince 1967 č. j. 32 305/67-21 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 2a/1968; reg. v částce 47/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 964/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11 až 12/1968) a výnosu ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1968 čj. 26 646/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 23-24/1968; reg. v částce 49/1968 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 7. října 1974 č. 24 732/1974-03, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 4. prosince 1967 čj. 32 305/67 21 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 2a/1968; reg. v částce 47/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 964/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968) a výnosu ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1968 čj. 26.646/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 23-24/1968; reg. v částce 49/1968 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 7. října 1974 čj. 24 733/1974-03, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 4. prosince 1967 čj. 32 305/67-21 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 2a/1968; reg. v částce 47/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 964/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/ 1968) a výnosu ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1968 čj. 26 646/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 23-24/1968; reg. v částce 49/1968 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 4. prosince 1967 čj. 32 305/67-21 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 2a/1968; reg. v částce 47/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 964/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968) a výnos ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1968 čj. 26 646/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 23-24/1968; reg. v částce 49/1968 Sb.). Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých již tato soustava byla zavedena od 1. října 1976 a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 4. září 1978 čj. 20 871/1978-03, pozbývá platnosti výnos ze dne 4. prosince 1967 čj. 32 305/67-21 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 2a/1968; reg. v částce 47/1967 Sb.). ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 964/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968) a výnosu ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1968 čj. 26 648/68 21 (Věstník ministerstva dopravy č. 23-24/1968; reg. v částce 49/1968 Sb.).

Přesunout nahoru