Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c46/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 46/1967
Platnost od 27.12.1967
Účinnost od 01.05.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví podle § 35 odst. 1 vyhlášky č. 91/1965 Sb.:

Výnos o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích průmyslové činnosti ministerstva zdravotnictví ze dne 31. prosince 1966 j. zn. OE/5-852-30. 11. 1966.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 14. ledna 1972 pod j. zn. KP/3-600.2-8. 12. 1971, kterým se mění a doplňuje výnos ministra zdravotnictví ze dne 31. prosince 1966, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích průmyslové činnosti ministerstva zdravotnictví (reg. v částce 46/1967 Sb.). Tento výnos nabyl účinnosti dnem 14. ledna 1972 a je možno do něho nahlédnout ve všech podnicích průmyslové činnosti ministerstva zdravotnictví, na generálním ředitelství SPOFA - spojené podniky pro zdravotnickou výrobu, Praha 3, Husinecká 11 a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

V organizacích, v nichž budou zavedeny výnosy čj. E/PM-600-20. 8.1973 a čj. E/PM-600-2. 5. 1973, pozbývají účinnosti tyto předpisy vydané ministerstvem zdravotnictví a oznámené ve Sbírce zákonů ČSSR — výnos ministra zdravotnictví ze dne 31. prosince 1966, j. zn. OE/5-852-30.11.1966 (oznámen v částce 46/1967 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích průmyslové činnosti ministerstva zdravotnictví.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb. dále vydalo:

Výnos o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků zdravotnického zásobování a administrativních pracovníků Ústavu kosmetiky ze dne 28. února 1967, j. zn. OE/5-852-15. 1. 1967.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1967.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo dne 17. dubna 1969 pod jzn. E/EP-852-19. 3. 1969 výnos, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 28. dubna 1967 jzn. OE/5-852-15. 1. 1967 o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků zdravotnického zásobování a administrativních pracovníků Ústavu kosmetiky. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1969. Do výnosu je možno nahlédnout v oborovém podniku Zdravotnické zásobování, Praha 2, Hybernská ul. 8, ve všech krajských závodech a v Ústavu kosmetiky v Praze 1, Jungmannova ulice 31.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 14. ledna 1972 pod j. zn. KP/3-600.2-8. 12. 1971, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 28. února 1967, j. zn. OE/5-852-15. 1. 1967, o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků Zdravotnického zásobování a administrativních pracovníků Ústavu kosmetiky (reg. v částce 46/1967 Sb.), ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 21. dubna 1969, j. zn. E/EP-852-29. 3.1969 (reg. v částce 25/1969 Sb.). Do výnosu je možno nahlédnout na generálním ředitelství Československých státních lázní a zřídel pro ČSR v Praze a v oborovém podniku Zdravotnické zásobování v Praze a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

V organizacích, v nichž budou zavedeny výnosy čj. E/PM-600-20. 8.1973 a čj. E/PM-600-2. 5. 1973, pozbývají účinnosti tyto předpisy vydané ministerstvem zdravotnictví a oznámené ve Sbírce zákonů ČSSR — výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 28. února 1967, j. zn. OE/5-852-15.1.1967 (oznámen v částce 46/1967 Sb.), o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků zdravotnického zásobování a administrativních pracovníků Ústavu kosmetiky.

Výnos o úpravě platových poměrů vedoucích a ostatních technickohospodářských pracovníků oborového ředitelství Československé státní lázně a zřídla - Ústřední správa lázní a zřídel, Praha ze dne 19. dubna 1967, j. zn. OE/5-852-20. 2. 1967.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1967.

Do výnosů lze nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví a v jemu podřízených organizacích.

Přesunout nahoru