Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c45/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 45/1967
Platnost od 21.12.1967
Účinnost od 21.12.1967
Zrušeno k 26.08.1976 (o4/c19/1976 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitřního obchodu

vydalo podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a se souhlasem Ústřední rady odborů výnos ze dne 18. září 1967 o úpravě platových poměrů pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení.

Tímto výnosem se zrušují:

a) předpisy o úpravě platových poměrů pracovníků závodního stravování:

- výnos ministerstva hutí a rudných dolů ze dne 4. 5. 1963 č. 5/1963,

- výnos ministerstva těžkého strojírenství ze dne 5. 2. 1963 č. 4/1963,

- výnos ministerstva všeobecného strojírenství ze dne 5. 2. 1963 č. 2/1963,

- výnos ministerstva chemického průmyslu ze dne 28. 12. 1962 č. 23/1962, ve znění výnosů č. 7/1964 a č. 1/1966,

- výnos ministerstva spotřebního průmyslu z ledna 1963 č. 12/1963,

- výnos ministra výstavby ze dne 20. 5. 1963 č. 59/1963, ve znění výnosu ze dne 4. 12. 1963 č. 116/1963,

- výnos ministerstva dopravy ze dne 28. 2. 1963 čj. 36 346/1962-3,

- výnos ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 23. 2. 1963 čj. PaM 76 317/1963 se všemi změnami a doplňky,

- výnos ministerstva školství a kultury ze dne 8. 1. 1963 čj. 3288/1962,

- výnos ministerstva financí ze dne 22. 1. 1963 čj. 242/66 855/1962, ve znění výnosu čj. 242/48 536/1963,

- výnos ministerstva zahraničního obchodu ze dne 12. února 1963 č. 2,

- výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 2. 1963, uveřejněný pod zn. Pam 612-12. 12. 1962,

- instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 18. 8. 1963 č. 1636/63-OHP,

- výnos předsedy Státní plánovací komise ze dne 1. 7. 1963,

- výnos Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství ze dne 2. 2. 1963 čj. III/2-671/1963 ve znění výnosu ze dne 20. 8. 1963 čj. VI/650/1963,

- směrnice Ústředního svazu výrobních družstev ze dne 14. 8. 1963 č. 38/1963 a ze dne 13. 9. 1963 č. 54/1963,

- výnos odboru Slovenskej národnej rady pre veci finančné zo dňa 11. 4. 1963 čj. F-7501/1963,

- směrnice Ústředního svazu spotřebních družstev ze dne 10. 9. 1966 č. 43/1966,

- výnos Ústřední správy energetiky ze dne 15. 5. 1963 č. 1,

- výnos Ústřední správy spojů ze dne 15. 2. 1963 čj. 3161/63-PaM,

- výnos ústředního ředitele Čs. filmu ze dne 29. 3. 1963 č. 5,

- výnos ústředního ředitele Čs. rozhlasu ze dne 1- 4. 1963 č. 3 ve znění doplňku ze dne 1. 10. 1963;

b) ostatní předpisy:

- výnos ministerstva hornictví ze dne 1. 4. 1967 č. 6/1967, o úpravě některých mzdových podmínek provozních pracovníků v závodním stravování a v rekreačních objektech a zařízeních,

- výnos ministerstva hutí a rudných dolů ze dne 13. 9. 1958, o úpravě platových poměrů zaměstnanců útvaru Lv - Výživa, Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, Ostrava,

- směrnice ministerstva všeobecného strojírenství ze dne 30. 9. 1961 č. 71/1961, o poskytování příplatku za noční práci pracovníkům závodních jídelen,

- § 14 "Odměňování pracovníků závodních jídelen, kantýn, školních jídelen a jídelen ze dne 30. 11. 1965 čj. 18 925/1318/65-33 o mzdových a platových podmínkách pracovníků v organizacích ministerstva potravinářského průmyslu a v potravinářských národních podnicích řízených krajskými národními výbory (Národním výborem hl. města Prahy),

- výnos ministerstva stavebnictví ze dne 1. 10. 1964 č. 155/1964, o úpravě platových poměrů pracovníků jídelen v učňovských zařízeních,

- výnos ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. 12. 1961 čj. 44 787/1961, o změně úpravy platových poměrů zaměstnanců závodních jídelen a kantin,

- výnos ministerstva dopravy ze dne 14. 5. 1963 čj. 17 457/1963-03, o zatřídění a odměňování vedoucích kuchyní stavebních vlaků,

- výnos ministerstva dopravy ze dne 30. 7. 1964, o úpravě platových poměrů provozních pracovníků jídelen ve výchovných zařízeních resortu dopravy včetně dodatku ze dne 17. 10. 1964 čj. 34 259/64-21,

- výnos ministerstva školství a kultury ze dne 8. 2. 1962 čj. 6342/62 E-I, o odměňování pracovníků závodních jídelen a kantin,

- výnos ministerstva školství a kultury ze dne 4. 7. 1963 čj. 28 578/62 E-I, o úpravě platových poměrů provozních pracovníků ve vysokoškolských menzách (ve znění výnosu č. j. 50 036/63-E-I),

- výnos ministerstva školství a kultury ze dne 13. 5. 1964 čj. 17 901/64 E-I, o platové úpravě provozních pracovníků rekreačních objektů,

- výnos ministerstva školství a kultury ze dne 20. 11. 1964 čj. 47 348/64 E-I, o platové úpravě hospodářskosprávních pracovníků rekreačních objektů,

- výnos ministerstva školství a kultury ze dne 11. 5. 1964 čj. 21 000/64 E-I/1, o úpravě platových poměrů pracovníků školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a kultury, s výjimkou přílohy 2,

- výnos předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 5/1963, o zavedení nové platové soustavy pro zaměstnance závodních jídelen a kantin,

- instrukce předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, o platových poměrech zaměstnanců závodních jídelen a kantin,

- směrnice Ústředního svazu výrobních družstev ze dne 28. 8. 1964 č. 72/1964, o úpravě platových poměrů provozních zaměstnanců jídelen ve výchovných zařízeních (učňovských internátech),

- výnos Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství ze dne 9. 1. 1964 čj. VI/212-24/1964 o úpravě platových poměrů pracovníků stravovacícho a ubytovacícho provozu rekreačních zařízení,

- výnos Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství ze dne 8. 8. 1964 čj. VI/212-1000/1964 o úpravě platových poměrů pracovníků jídelen ve výchovných zařízeních,

- výnos Ústřední správy energetiky ze dne 20. 2. 1964 č. 1 o úpravě platových podmínek pracovníků rekreačních objektů a zařízení v odvětví energetiky,

- platová úprava pro pracovníky v závodní jídelně Československého svazu tělesné výchovy, uveřejněna ve sbírce interních oběžníků ÚV ČSTV č. 10/1963,

- rozhodnutí Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky ze dne 26. 3. 1963 čj. 14/2381/63 o zavedení nové úpravy platových poměrů pracovníků závodních jídelen a kantin.

Úprava platových poměrů podle tohoto výnosu se provede v jednotlivých organizacích tak, aby bola uplatněna nejpozději k 1. 1. 1968; do té doby se v těchto organizacích postupuje podle dosavadních předpisů. O zavedení rozhodne ředitel.

Výnos byl uveřejněn v čísle 9-10 Zpravodaje ministerstva vnitřního obchodu pod poř. č. 2, do něhož lze nahlédnout u odborů obchodu krajských a okresních národních výborů, ministerstva vnitřního obchodu a všech organizací, na které se předpis vztahuje.

Ministerstvo vnitřního obchodu vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústředním výborem odborového svazu pracovníků v obchodě výnos ze dne 27. července 1968, kterým se mění výnos č. 2/1967 Zpravodaje MVO, o úpravě platových poměrů pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení. Výnos změnil tarifní stupnici pro odměňování provozních pracovníků a zrušil ustanovení o odměňování pracovníků v souvislosti s převzetím hmotné odpovědnosti, jakož i seznam funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavžení smlouvy o převzetí hmotné odpovědnosti. Nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1968; odměňování podle nové tarifní stupnice zavedou jednotlivé organizace tak, jak pro to vytvoří potřebné předpoklady, nejpozději však k 1. lednu 1969.

Přesunout nahoru