Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c44/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 44/1967
Platnost od 14.12.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední báňský úřad

vydal v dohodě s ministerstvy dopravy a hornictví, Ústředním geologickým úřadem a Ústředním výborem odborového svazu pracujících v hornictví a energetice pod čj. 6900/1967 ze dne 23. října 1967 výnos o některých opatřeních pro těžbu ropy a zemního plynu.

Výnos je vydáván jako samostatná publikace a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968. Tímto výnosem není dotčen bezpečnostmí předpis Ústředního báňského úřadu čj. 8000/1963 ze dne 1. prosince 1963 pro těžbu ropy a zemního plynu a pro vrtné a geofyzikální práce při vyhledávání a průzkumu nerostných ložisek s výjimkou radioaktivních surovin.

Do výnosu lze nahlédnout u Ústředního báňského úřadu a u obvodních báňských úřadů

Přesunout nahoru