Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c43/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 43/1967
Platnost od 13.12.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo podle § 22 odst. 2 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, k provedení § 45 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, směrnice ze dne 19. 9. 1967 č. j. LP-275-20. 9. 1967 o dispenzerizaci prekanceróz.

Směrnice upravují způsob aktivního vyhledávání, léčení a sledování prekancerózních stavů a chorob. Zároveň blíže vymezují povinnosti obvodních lékařů a lékařů i ostatních zdravotnických pracovníků odborných oddělení nemocnice s poliklinikou při výkonu této činnosti v boji proti zhoubným nádorům.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1968 a zrušují směrnice č. 29/1964 Věst. min. zdrav. - metodické pokyny pro dispenzarizaci prekanceróz.

Směrnice jsou otištěny v částce 20/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví pod č. 44 a je možno do nich nahlédnout u krajských a okresních národních výborů a u ústavů národního zdraví

Přesunout nahoru