Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c43/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 43/1967
Platnost od 13.12.1967
Účinnost od 01.12.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo hornictví

vydalo podle § 5 vládní vyhlášky č. 107/1964 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení výnos č. 14 ze dne 3. listopadu 1967, o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Resortní seznam platí pro pracovníky organizací v oboru působnosti ministerstva hornictví s výjimkou pracovníků organizací podřízených Čs. uranovému průmyslu, generálnímu ředitelství a pracovníků organizací podřízených Ústřednímu geologickému úřadu.

Zrušují se

a) resortní seznam povolání - pracovních činností zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení býv. ministerstva paliv z července 1964, registrovaný v částce 30/1966 Sb.;

b) resortní seznam povolání - pracovních činností zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení býv. ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů z června 1964 a jeho dodatek z prosince 1964, pokud jde o obor rudných dolů, registrovaný v částce 30/1966 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1967 a lze do něj i do přílohy, která obsahuje resortní seznamy, nahlédnout na ministerstvu hornictví a u všech organizací resortu ministerstva hornictví, pro jejich pracovníky platí. Výnos i s přílohou je vydán jako samostatná brožura.

Výnosem č. 2/1978 ze dne 20. prosince 1978 čj. 033/947/78 se zrušuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení vydaný výnosem ministerstva hornictví č. 14/1967, pokud jde o organizace rudného a nerudného hornictví (reg. v částce 43/1967 Sb.).

Přesunout nahoru