Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c43/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 43/1967
Platnost od 13.12.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo hornictví

vydalo podle § 13 zák. č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly a podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ÚV Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice výnos č. 12 ze dne 23. říijna 1967, o hmotném zabezpečení pracovníků uranového průmyslu uvolňovaných nebo převáděných na jinou práci v důledku ohrožení nemocí z povolání.

Výnos obsahuje ustanovení o způsobu hmotného zabezpečení pracovníků v uranovém průmyslu uvolňovaných nebo převáděných na jinou práci v důsledku ohrožení nemocí z povolání obdobně podle předpisů vyhl. č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními, a dále vydalo podle § 30 odst. 2 vyhl. č. 101/1966 Sb. v dohodě s ÚV Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice výnos č. 13 ze dne 23. října 1967, o poskytování deputátního uhlí a dříví některým uvolňovaným pracovníkům v uhelném průmyslu.

Výnos stanoví podmínky a rozsah poskytování deputátního uhlí pracovníkům v uhelném průmyslu, uvolňovaným podle vyhl. č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními.

Oba výnosy nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 1967 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu hornictví, na oborových ředitelstvích Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava, Severočeských hnědouhelných dolů, Most, Kamenouhelných dolů, Kladno, Hnědouhelných dolů a briketáren, Sokolov a Uhoľných a lignitových baní, Prievidza (výnos č. 13) a na generálním ředitelství Československého uranového průmyslu, Příbram (výnos č. 12), jakož i v útvarech práce a mzdy všech organizací podřízených uvedeným oborovým ředitelstvím a generálnímu ředitelství Čs. uranového průmyslu. Výnosy jsou uveřejněny v plném znění v č. 7 Zpravodaje ministerstva hornictví.

Přesunout nahoru