Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c42/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1967
Platnost od 12.12.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury a informací

vydalo v dohodě s Ústředním výborem Odborového svazu pracovníků školství, vědy a kultury podle § 4 odst. 2 zákona č. 58/1957 Sb., o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě výnos ze dne 18. října 1967 čj. 11538/67 o odborné způsobilosti pracovníků umělecké řemeslné práce a lidové umělecké výroby a způsob jejího osvědčení.

Výnos stanoví podmínky pro získání odborné způsobilosti pracovníků a mistrů v oborech umělecké řemeslné práce a lidové umělecké výroby, působnost komisí pro posuzování odborné způsobilosti, prověřovací řízení a jednací řád komsí.

Výnos nabyl účinnosti dnem vyhlášení a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací, roč. 1967, sešit 31.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury a informací, pověřenectvu Slovenské národní rady pro kulturu a informace, odborech školství a kultury krajských národních výborů. Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy a Kulturní správě Severočeského krajského národního výboru.

Přesunout nahoru