Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c42/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1967
Platnost od 12.12.1967
Účinnost od 01.09.1965
Zrušeno k 01.10.1990 (374/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo stavebnictví

1. výnos ze dne 2. února 1965, kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti při bourání - B 2. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1965;

Slovenský úřad bezpečnosti práce vydal, pod čj. 3098/75 v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, ministerstvem stavebnictví SSR a ostatními zúčastněnými orgány a organizacemi podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, výnos, kterým se mění a doplňují některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem týkajících se lešení. Jde o výnos ministerstva stavebnictví ze dne 2. 2. 1965, kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti při bourání B 2 - reg. v částce 42/1967 Sb.

Český úřad bezpečnosti práce vydal výnos ze dne 10. října 1975, kterým se mění a doplňuji některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem, týkajících se lešení - výnos ze dne 2. 2. 1965, kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti při bourání - B2 - reg. v částce 42/1967 Sb.

2. výnos ze dne 13. července 1965, kterým se vydávají předpisy pro předvýrobní přípravu, přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících - B 3.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1966;

Ministerstvo stavebnictví vydalo výnos ze dne 29. října 1968 č. 8/1968 Zpravodaj ministerstva stavebnictví, jímž se mění předpis o zajištění bezpečnosti při skladování kusového materiálu. Změna se týká čl. 25 odst. 4 výnosu ministerstva stavebnictví ze dne 13. července 1965, kterým se vydávají předpisy pro předvýrobní přípravu, přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících - B 3 (registrován v částce 42/1967 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Slovenský úřad bezpečnosti práce vydal, pod čj. 3098/75 v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, ministerstvem stavebnictví SSR a ostatními zúčastněnými orgány a organizacemi podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, výnos, kterým se mění a doplňují některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem týkajících se lešení. Jde o výnos ministerstva stavebnictví ze dne 13. 7. 1965, kterým se vydávají předpisy pro předvýrobní přípravu, přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících B 3 - reg. v částce 42/1967 Sb.

Český úřad bezpečnosti práce vydal výnos ze dne 10. října 1975, kterým se mění a doplňuji některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem, týkajících se lešení - výnos ze dne 13. 7 1965, kterým se vydávají předpisy pro předvýrobní přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících - B3 - reg. v částce 42/1967 Sb.

3. výnos ze dne 20. září 1966, kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících při pracích betonářských a zednických, při montážích prefabrikovaných prvků a při pracích, které s nimi bezprostředně souvisí - B 5.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1967;

Slovenský úřad bezpečnosti práce vydal, pod čj. 3098/75 v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, ministerstvem stavebnictví SSR a ostatními zúčastněnými orgány a organizacemi podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, výnos, kterým se mění a doplňují některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem týkajících se lešení. Jde o výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. 9. 1966, kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících při betonářských a zednických pracích, při montážích prefabrikovaných prvků a při pracích, které s nimi bezprostředně souvisejí B 5 - reg. v částce 42/1967 Sb.

Český úřad bezpečnosti práce vydal výnos ze dne 10. října 1975, kterým se mění a doplňuji některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem, týkajících se lešení - výnos ze dne 20. 9. 1966, kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících při pracích betonářských a zednických, při montáži prefabrikovaných prvků a při pracích, které s nimi bezprostředně souvisí - B5 - reg. v částce 42/1967 Sb.

4. výnos ze dne 2. března 1967, kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na strojích, se stroji a strojním zařízením - B 6.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1967;

Slovenský úřad bezpečnosti práce vydal, pod čj. 3098/75 v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, ministerstvem stavebnictví SSR a ostatními zúčastněnými orgány a organizacemi podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, výnos, kterým se mění a doplňují některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem týkajících se lešení. Jde o výnos ministerstva stavebnictví ze dne 2. 3. 1967, kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na strojích, se stroji a strojním zařízením B 6 - reg. v částce 42/1967 Sb.

Český úřad bezpečnosti práce vydal výnos ze dne 10. října 1975, kterým se mění a doplňuji některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem, týkajících se lešení - výnos ze dne 2. 3. 1967 kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na strojích, se stroji a strojním zařízením - B6 - reg. v částce 42/1967 Sb.

5. výnos ze dne 28. května 1965 č. 25/1965 Věstník ministerstva stavebnictví o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na lehkých střešních pláštích.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1965;

Slovenský úřad bezpečnosti práce vydal, pod čj. 3098/75 v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, ministerstvem stavebnictví SSR a ostatními zúčastněnými orgány a organizacemi podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, výnos, kterým se mění a doplňují některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem týkajících se lešení. Jde o výnos ministerstva stavebnictví ze dne 28. 5. 1965 č. 25 Věstníku ministerstva stavebnictví o bezpečností a ochraně zdraví při práci na lehkých střešních pláštích, reg. v částce 42/1967 Sb.

Český úřad bezpečnosti práce vydal výnos ze dne 10. října 1975, kterým se mění a doplňuji některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výnosem se mění a doplňují výnosy vydané ministerstvem stavebnictví, které byly dotčeny přepracováním souboru technických norem, týkajících se lešení - výnos ze dne 28 5. 1965 č. 25, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na lehkých střešních pláštích - reg. v částce 42/1967 Sb.

7. výnos ze dne 8. září 1967 č. 8/1967 Zpravodaj ministerstva stavebnictví, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při lepení podlahových povlaků.

Všechny shora uvedené výnosy platí pro organizace provádějící práce uvedené v jednotlivých výnosech bez ohledu na to, do působnosti kterého ústředního orgánu tyto organizace spadají;

9. směrnice ze dne 1. března 1965 č. 13/1965 Věstník ministerstva stavebnictví o zajištění bezpečnosti práce při používání elektrického prohřívání betonu. Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1965.

Shora uvedené směrnice platí pro organizace řízené ministerstvem stavebnictví a pro stavební organizace řízené národními výbory.

Výnos uvedené ad 1 až 4 byly vydány jako zvláštní publikace a rozeslány podnikům podle objednávek.

Ostatní výnosy a směrnice byly uveřejněny ve Věstníku, popř. Zpravodaji ministerstva stavebnictví.

Do výnosů a směrnic je možno nahlédnout u odborů výstavby okresních národních výborů a u podniků, kterých se týkají

Přesunout nahoru