Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c41/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 41/1967
Platnost od 11.12.1967
Účinnost od 11.12.1967
Zrušeno k 01.01.1985 (91/1984 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo v dohodě s ministerstvem financí podle § 69 odst. 3 vyhlášky č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, výnos ze dne 10. října 1967, čj. HE-370.2-13. 9. 1967 o náhradě ztráty výdělku a vyšších nákladů vzniklých osobám, které nejsou v pracovním poměru, přechodným ubytováním mimo jejich bydliště v důsledku opatření proti přenosným nemocem.

Osobám, které nejsou v pracovním poměru, se ztráta na výdělku, popřípadě vyšší výdaje vzniklé jim prokazatelně tím, že se v důsledku opatření proti přenosným nemocem přechodně ubytují mimo své bydliště, nahrazují nejvýše do částky 30 Kčs denně. Poskytnutá náhrada nepodléhá zdanění.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví v částce 17 z roku 1967 a je k nahlédnutí v odborech zdravotnictví krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru