Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c41/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 41/1967
Platnost od 11.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 29.09.1995 (221/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo podle § 77 odst. 6 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu směrnici o znaleckých komisích (čj. OP-200-24. 10. 1967 ze dne 1. listopadu 1967).

Směrnicí se stanoví příslušnost znaleckých komisí zřízených u krajských národních výborů a u ministerstva zdravotnictví pro posouzení případů, v nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotnických služeb dodržen správný postup, popř. zda bylo ublíženo na zdraví.

Tyto případy posuzují znalecké komise jako poradní orgány z podnětu zdravotnických orgánů a zařízení, občanů i zdravotnických pracovníků, kteří se na poskytování zdravotnických služeb podíleli.

Dále se směrnicí stanoví jmenování členů znaleckých komisí, složení těchto komisí, postup při jednání znaleckých komisí, jejich povinnosti a povinnosti vedoucích zdravotnických zařízení, náležitosti závěrů znaleckých komisí a zápis o jejich jednání a konečně poskytování odměn členům znaleckých komisí za odborné práce spojené s projednáváním případů.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.

Směrnice je uveřejněna ve Věstníku ministerstva zdravotnictví pod č. 46/1967 (částka 21-22). Do směrnice lze nahlédnout u odborů zdravotnictví krajských národních výborů.

Výnosom zo 16. marca 1992 č. 1034/1992-D/2-H sa zrušujú smernice Ministerstva zdravotníctva z 1. novembra 1967 č. 08-200-24.10.67 o znaleckých komisiách, registrované v čiastke 41/1967 Zb.

Přesunout nahoru