Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c40/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 40/1967
Platnost od 24.11.1967
Účinnost od 29.09.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo lesního a vodního hospodářství, ministerstvo školství, ministerstvo národní obrany

vydaly v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními úřady na základě usnesení vlády č. 129/67 a podle § 19 odst. 11 vyhlášky č. 191/1964 Sb. ve znění vyhlášky č. 61/1967 Sb. směrnici ze dne 30. června 1967 čj. VI/3-648/67 o bytové výstavbě pro pracující v zemědělské a lesní prvovýrobě.

Uvedená směrnice stanoví formy výstavby, zásady a podmínky pro poskytování a diferenciaci státního příspěvku na družstevní a podnikovou bytovou výstavbu a na individuální výstavbu rodinných domků. Vztahuje se na pracovníky zemědělské a lesní prvovýroby resortu ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva lesního a vodního hospodářství, ministerstva školství, ministerstva národní obrany a ministerstva paliv.

Směrnice nabyla účinnosti dnem 29. září 1967 a vztahuje se na bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1967. (Pro výstavbu rodinných domků zahájenou na základě stavebního povolení vydaného po 1. 1. 1967.)

Směrnice je uveřejněna ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy částka 29/1967 poř. č. 46 a lze do ní nahlédnout u všech výrobních zemědělských správ a krajských oddělení ministerstva zemědělství a výživy a poboček Státní banky československé.

Směrnice ze dne 30. dubna 1969 čj. 50 326/88/69 o pomoci bytové výstavbě pro pracující v lesní prvovýrobě, registrované v částce 36/1969 Sb., pokud jde o lesní prvovýrobu, zrušují směrnice o pomoci bytové výstavbě pro pracující v zemědělství a lesní prvovýrobě.

Přesunout nahoru