Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c39/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1967
Platnost od 14.11.1967
Účinnost od 01.09.1967
Zrušeno k 01.09.1972 (o1/c24/1972 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství

vydalo výnos ze dne 28. srpna 1967 čj. 26.170/67-VI/3 o úpravě platových poměrů odborných pedagogických pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze a Domu pionýrů a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislavě.

Výnos nabyl účinnosti dne 1. září 1967 a je registrován ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací sešit 27. ročník 1967 pod čj. 28.845/67-VI/3.

Přesunout nahoru