Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c39/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1967
Platnost od 14.11.1967
Účinnost od 14.11.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství

vydalo výnos ze dne 29. srpna 1967 čj. 27.000/67-VI/3 o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků účelových výrobních zařízení zemědělských a lesnických škol.

Výnos nabyl účinnosti dnem vyhlášení a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací sešit 29-30, ročník 1967.

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vydalo výnos ze dne 11. listopadu 1974 čj. 11 942/1974-IX/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků účelových zemědělských zařízení, výnos ze dne 15. listopadu 1974 čj. 12 148/1974-IX/3 a odměňování dělníků účelových zemědělských zařízení, výnos ze dne 15. listopadu 1974 čj. 12 250/1974-IX/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků účelových lesních zařízení, výnos ze dne 15. listopadu 1974 čj. 12 251/1974-IX/3 o odměňování dělníků účelových lesních zařízení. Pro pracovníky, na něž se vztahují výnosy uvedené pod č. 1 a 3, pozbývá platnosti výnos ze dne 29. srpna 1967 čj. 27 000/1967 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků účelových zařízení zemědělských a lesnických škol (Věstník MŠ a MKI 1967, sešit 29-30, reg. v částce 39/1967 Sb.). Výnosy jsou uveřejněny v časopise „Zvesti Ministerstva školství a ministerstva kultury SSR“, v sešitě 1 ze dne 31. ledna 1975 a nabudou účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který stanoví ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky. Do výnosů lze nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru