Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c39/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1967
Platnost od 14.11.1967
Účinnost od 01.11.1967
Zrušeno k 30.04.1985 (o11/c22/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury a informací

vydalo směrnici ze dne 16. října 1967 čj. 9663/67 o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr k prodeji kulturních statků a pro jeho odměňování.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1967.

Zrušují se zároveň:

- výnos ministerstva kultury ze dne 19. prosince 1955 čj. 64 958/55-SÚ III/2 o rozšiřování obrazů, umělecké grafiky, děl plastických a jiných výtvarných děl nebo jejich rozmnoženin, jakož i publikací vydaných nakladatelstvím Českého fondu výtvarných umění pomocí důvěrníků kulturního náboru;

- směrnice ministerstva kultury ze dne 17. března 1956 čj. 74 812/55 pro činnost literárních důvěrníků.

Do směrnice lze nahlédnout v ministerstvu kultury a informací, pověřenectví Slovenské národní rady pro kulturu a informace. Směrnice je uveřejněna ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací.

Úpravou z 1. júna 1984 č. MK 4020/1984-13/PaM sa zrušujú smernice Ministerstva kultúry a informácií zo 16. októbra 1967 č. 9663/67 o uzavieraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre predaj kultúrnych statkov a pre jeho odmeňovanie (registrované v čiastke 39/1967 Zb.).

Přesunout nahoru