Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c38/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 38/1967
Platnost od 07.11.1967
Účinnost od 01.07.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Státní komise pro techniku

v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů vydala výnos podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., pod čj. 24 083/5160/1967 - Platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vyvojové základny a pracovníky organizací technického a technickoekonomického charakteru, který nabyl platnosti dnem 1. července 1967 s tím, že bude v jednotlivých organizacích uplatěn jakmile k tomu budou vytvořeny potřebné podmínky.

Platový řád byl rozeslán všem ústředním úřadům.

Zrušují se:

1. výnos ministerstva financí ze dne 15. července 1958, čj. 163/143 100/58, jímž byl vydán pracovní a platový řád pro zaměstnance vědeckých pracovišť a výzkumných ústavů ústředních úřadů,

2. výnos ministerstva financí ze dne 6. března 1964 čj. 162/11 875/64 k provedení platové úpravy pro manuelní pracovníky ve státní správě a v některých dalších organizacích,

3. výnos Státní komise pro techniku a ministerstva financí ze dne 20. prosince 1965 čj. SKT 6841/5150/65 a ministerstva financí 162/56 494/65 o dílčí mzdové úpravě pracovníků rozpočtových organizací výzkumné a vývojové základy a organizací technického a technickoekonomického charakteru.

Nahrazují se ustanovení

a) vládního nařízení ze dne 12. února 1954 č. 17 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu ve znění vyplývajícím ze zákonného opatření předsednictva národního shromáždění č. 60/1956 Sb.,

b) prováděcích předpisů k tomuto nařízení obsažených v přílohe 2 k usnesení vlády č. 2049/1956.

Do výnosu lze nahlédnout u ústředních orgánů státní správy v útvarech práce a mzdy.

Federální výbor pro technický a investiční rozvoj ČSSR vydal v dohodě s Ústřední radou odborů a se souhlasem ministerstva práce a sociálních věcí ČSSR výnos čj. 6702/111/1969 ze dne 3. července 1969 o změně výnosu Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 čj. 24 083/5160/1967, kterým se vydává platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizací technického a technickoekonomického charakteru. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1969 a byl uveřejněn ve Zpravodaji Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj ze dne 31. října 1969 částka 3-5. Dále je do výnosu možno nahlédnout na Federálním výboru pro technický a investiční rozvoj a na federálních ústředních orgánech.

Ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky vydalo v dohodě s Českou radou odborových svazů a se souhlasem ministerstva práce a sociálních věcí výnos čj. 11 675/32/69 ze dne 8. července 1969, jímž se mění výnos bývalé Státní komise pro techniku ze dne 11. července 1967 čj. 24 083/5160/1967, kterým se vydává platový řád centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizaci technického a technickoekonomického charakteru. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1969. Do výnosu a jeho příloh je možno nahlédnout na ministerstvu výstavby a techniky České socialistické republiky a u všech ústředních orgánů České socialistické republiky, jimž byl rozeslán.

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů Výnos č. 1 ze dne 16. srpna 1974, kterým se mění část III přílohy č. 1 a 2 Výnosu Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 č. j. 24 083/5160/1967, kterým se vydává platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizací technického a technicko-ekonomického charakteru ve znění výnosu Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj ze dne 3. července 1969 č. j. 6702/111/1969, výnosu ministerstva výstavby a techniky ČSR ze dne 8. července 1969 č. j. 11 675/32/1969 a výnosu ministerstva výstavby a techniky SSR ze dne 17. července 1969 č. 1. Část III mění u hospodářskotechnických a správních pracovníků v příloze č. 1 nomenklaturu funkcí a základních platů, v příloze č. 2 pracovní charakteristiky a kvalifikační předpoklady. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1974, bude publikován ve Zpravodaji FMTIR a je do něj možno nahlédnout na všech ústředních orgánech.

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj vydalo podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Ústřední radou odborů výnos čj. 23 942/41/1975, kterým se mění výnos č. 1 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 16. srpna 1974 o změně výnosu Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 čj. 24 083/5160/1997, kterým se vydává platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizací technického a technickoekonomického charakteru, ve znění výnosu federálního výboru pro technický a investiční rozvoj ze dne 3. července 1969 čj. 6702/111/1969, výnosu ministerstva výstavby a techniky ČSR ze dne 8. července 1969 čj. 11 675/32/1969 a výnosu ministerstva výstavby a techniky SSR za dne 17 července 1969 č. 1. Výnos nabyl účinnosti dne 1. listopadu 1975. Výnos byl rozeslán všem zainteresovaným ústředním orgánům a je do něj možno nahlédnout na federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, ministerstvu výstavby a techniky ČSR a ministerstvu výstavby a techniky SSR.

Pro pracovníky uvedené ve výnosu ze dne 11. října 1976 čj. 11/5-1297/76-7313 pozbývá platnosti výnos Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 čj 24 083/5160/1967, kterým se vydává platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizací technického a technicko-ekonomického charakteru (reg. v částce 38/1967 Sb ) ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 30. června 1976 č. j. SP-101/76, pozbývá dnem jeho účinnosti platnosti výnos Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 č. j. 24 083/5160/1967, kterým se vydává platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a pracovníky organizací technického a technickoekonomického charakteru (reg. v částce 38/1967 Sb.), ve znění výnosu Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj ze dne 3. července 1969 č. j. 6702/111/1969 (reg. v částce 10/1970 Sb.).

Pro pracovníky uvedené ve výnose ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1428 77-7426 pozbývá platnosti býv. Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 čj. 24 083/5160/1967, kterým se vydává platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizaci technického a technickoekonomického charakteru (reg. v částce 38/1967 Sb.), ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

Pro odměňování hlídačů a vrátných pozbývá platnosti výnos Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 č. j. 24 083/5160/1967, kterým se vydává platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizací technického a technickoekonomického charakteru (reg. v částce 38/1967 Sb.).

Přesunout nahoru