Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c38/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 38/1967
Platnost od 07.11.1967
Účinnost od 01.10.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Státní komise pro techniku

vydala podle ustanovení § 40 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb. směrnice ze dne 1. září 1967 čj. 28 590/I-21/67 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů a o vybavování společenských zařízení.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1967, byly rozeslány podřízeným organizacím přímo a lze do nich nahlédnout ve Státní komisi pro techniku (odbor hospodářsko-finanční) v Praze 2, Slezská 9.

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj vydalo v součinnosti s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí, ministerstvy zdravotnictví ČSR a SSR a s ústředním výborem Československého odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu směrnice č. 3 ze dne 20. dubna 1972 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Směrnicemi se zrušuje a nahrazuje ta část směrnic býv. Státní komise pro techniku čj. 26 590/I-2/67 ze dne 1. září 1967 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů a o vybavování společenských zařízení (registrovaných ve Sbírce zákonů částka 38/1967), která upravuje poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; zbývající ustanovení citovaných směrnic zůstávají nadále v platnosti.

Přesunout nahoru