Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c36/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1967
Platnost od 24.10.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra

vydalo podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy čís. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů a místního hospodářství výnos čj. MH-IV/3-770/67 ze dne 30. 6. 1967 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích a organizacích místního hospodářství.

Výnos upravuje mzdové podmínky dělníků v podnicích místního průmyslu, komunálních služeb, bytového hospodářství (domovních správ), v národních podnicích Sběrné suroviny, v rozpočtových a příspěvkových organizacích místního hospodářství řízených národními výbory a v oborovém podniku Mechanizace oprav a služeb.

Výnos nabývá účinností dnem 1. října 1967 a byl uveřejněn v Provozním zpravodajství čís. 14 až 15/1967. Lze do něho nahlédnout v ministerstvu vnitra (v odboru místního hospodářství) a v příslušných odborech národních výborů i organizacích, na které se výnos vztahuje.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3, pozbývá platnosti výnos ministerstva vnitra ze dne 30. června 1967 č. 18 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích a organizacích místního hospodářství (reg. v částce 36/1967 Sb.).

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky úpravou z 19. apríla 1982 č. MH-764 203/1982 zrušuje úpravu Ministerstva vnútra z 30. júna 1967 č. MH-IV/3-770/1907 o úprave mzdových podmienok robotníkov v podnikoch a organizáciách miestneho hospodárstva (registrovaná v čiastke 36/1967 Zb.).

Přesunout nahoru