Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c36/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1967
Platnost od 24.10.1967
Účinnost od 01.10.1967
Zrušeno k 01.05.1973 (o5/c15/1973 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství a ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy v dohodě s ústředním výborem Československého svazu mládeže, Ústřední radou odborů, ministerstvem financí, Státní plánovací komisí a ministerstvem zdravotnictví

vydaly pod čj. 17 856/67-III/2 dne 14. července 1967 směrnice pro zabezpečení dalšího rozvoje dobrovolné tělesné výchovy na vysokých školách.

Směrnice stanoví podmínky pro ustavování vysokoškolských tělovýchovných jednot, jejich poslání a činnost, řízení a kádrové, materiální a finanční zabezpečení.

Vydaním směrnice se ruší společné směrnice ústředního výboru ČSTV a ministerstva školství a kultury pro zřizování a činnost tělovýchovných jednot Slavia na vysokých školách, schválené usnesením předsednictva ústředního výboru ČSTV z 8. ledna 1963 a výnosem ministerstva školství a kultury z 2. března 1963, čj. 10 894/63-III/1a a prováděcí pokyny vydané k nim výnosem ministerstva školství a kultury z 15. června 1963, čj. 24 219/63-III/1a.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1967, jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací sešit 37 ze dne 30. září 1967 a lze do nich nahlédnout na všech rektorátech vysokých škol a děkanátech samostatných fakult.

Přesunout nahoru