Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c36/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1967
Platnost od 24.10.1967
Účinnost od 01.09.1967
Zrušeno k 01.08.1974 (o1/c12/1974 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství

vydalo pod čj. 16 714/67-II/1 dne 25. srpna 1967 směrnice o zřizování speciálních tříd všeobecně vzdělávacích škol pro žáky nadané v matematice a fyzice.

Speciální třídy jsou určeny pro žáky, kteří projeví mimořádné schopnosti v matematice a fyzice. Zřizují je krajské národní výbory a to zpravidla po jedné třídě každého ročníku SVVŠ v kraji na školách, které jsou náležitě vybaveny pro vyučování přírodovědným předmětům, zejména fyzice.

Směrnice nabývají účinnosti počínaje školním rokem 1967/68, a to pro I. a II. ročník. Ve III. ročníku se bude podle upraveného učebního plánu vyučovat až ve školním roce 1968/69.

Zrušují se směrnice ze dne 25. května 1963 čj. 22 309/63-II/1, o zřízení speciálních tříd pro žáky zvlášť nadané v matematice a fyzice (Věstník MŠK 1963 str. 193).

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací sešit č. 26 ze dne 20. září 1967 a lze do nich nahlédnout v odborech školství a kultury všech krajských národních výborů.

Přesunout nahoru