Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c36/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1967
Platnost od 24.10.1967
Účinnost od 01.09.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství

vydalo v dohodě s ministerstvem stavebnictví a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství, lesního a vodního hospodářství podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, výnos ze dne 4. srpna 1967 čj. 27 555/PM/67 o úpravě mzdových podmínek dělníků stavební činnosti v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství.

Výnos upravuje mzdové podmínky dělníků stavebních závodů, závodů lesnickotechnických meliorací-hrazení bystřin a stavebních skupin lesních závodů (pokud tyto skupiny jsou samostatně hospodařícími vnitropodnikovými útvary a provádějí převážně investiční výstavbu a rekonstrukce) organizací lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1967.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývají platnosti všechny předpisy býv. ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a odměňování dělníků v zemědělském a lesním stavebnictví a v melioracích.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 8/1967 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství, v odborech vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV a KNV a v organizacích řízených MLVH.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos čj. 26 084/422/OE/74 ze dne 25. ledna 1974, pozbývá platnosti výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ze dne 4. srpna 1967 čj. 27 555/PM/67, o úpravě mzdových podmínek dělníků stavební činnosti v organizacích lesního hospodářství uveřejněný v částce 8/1967 Zpravodaje ministerstva lesního a vodního hospodářství pod poř. č. 9 a registrovaný v částce 36/1967 Sb.; výnos byl rozeslán organizacím státních lesů.

Přesunout nahoru