Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c36/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1967
Platnost od 24.10.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury a informací

vydalo podle § 23 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků školství, vědy a kultury a se souhlasem Ústřední rady odborů výnos ze dne 11. března 1967 čj. 1001/67 - Bezpečnostně provozní pravidla pro lunaparky.

Výnos upravuje základní otázky nejrozšířenějších druhů zařízení lidové technické zábavy spojené s provozem a se zajištěním ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pracovníků a ochrany zdraví návštěvníků. Zařízení lidové technické zábavy, která nebudou vyhovovat předpisům, nesmí být v provozu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1967 a platí pro všechny organizace provozující lidovou technickou zábavu

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury a informací (v odboru pro řízení, organizaci a péči o kádry), u krajských národních výborů a u Národního výboru hl. m. Prahy.

Přesunout nahoru