Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c34/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Účinnost od 01.08.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury a informací

vydalo výnos ze dne 27. července 1967 čj. 8333/67-V/2, o úpravě platových poměrů pracovníků v církvích, nábožených společnostech, ostatních církevních organizacích a na bohosloveckých fakultách.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1967 a ruší se jím všechny dřívě vydané výnosy upravující platové poměry pracovníků v církvích, náboženských společnostech, ostatních církevních organizacích a na bohosloveckých fakultách, s výjimkou redaktorů periodického tisku, učitelů bohosloveckých fakult, duchovních, řidičů a závozníků silničních motorových vozidel a domovníků, pro které platí i nadále dosavadní platové předpisy.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury a informací, pověřenectvu SNR pro kulturu a informace a ve všech organizacích, jejichž pracovníků se platová úprava týká.

Ministerstvo kultury a informací vydalo výnos ze dne 20. února 1968 čj. 4533/68 V/2, kterým se mění výnos ze dne 27. července 1967, čj. 8333/67 V/2, o úpravě platových poměrů pracovníků v církvích, náboženských společnostech, ostatních církevních organizacích a na bohosloveckých fakultách (registrovaný v částce 34/1967 Sb.). Ve výnose se mění příloha A/III (nomenklatura funkcí a základních platů odborných, technických, administrativních a zdravotnických pracovníků v charitních domovech a zařízeních pro léčebný a rekreační pobyt). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1968 a je možno do něho nahlédnout v ministerstvu kultury a informací, pověřenectvu SNR pro kulturu a informace, České katolické Charitě a Ústřední Charitě na Slovensku.

Ministerstvo kultury Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a ústředním výborem Slovenského odborového Svazu pracovníků státních orgánů výnos z 8. června 1971 č. 4384/1971-ek., kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva kultury a informací z 27. července 1967 č. 8333/1967-V/2 o úpravě platových poměrů pracovníků v církvích, náboženských společnostech, ostatnich církevních organizacích a na bohosloveckých fakultách (reg. v částce 34/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva kultury a informací z 20. února 1968 č. 4533/68-V/2/reg. v částce 11/1968 Sb.). Tímto výnosem se doplňuje příloha A/I výnosu o funkci generálního ředitele v Ústřední Charitě na Slovensku. Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1971 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury Slovenské socialistické republiky a v Ústřední Charitě na Slovensku.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3, pozbývá platnosti ustanovení § 8 až 10, § 13 až 17 výnosu ministerstva kultury a informací ze dne 27. července 1967, čj. 8333/67-V/2 o úpravě platových poměrů pracovníků v církvích, náboženských společnostech, ostatních církevních organizacích a na bohosloveckých fakultách (reg. v částce 34/1967 Sb.), ve znění výnosu ze dne 20. února 1968 čj. 4533/68 V/2 (reg. v částce 11/ 1968 Sb.), výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 22. března 1971 čj. 5685/71-V/2 (reg. v částce 11/1971 Sb.) a výnosu ze dne 31. října 1972 čj. 16 038/72-V/2 (reg. v částce 1/1973 Sb.) a část B, C a D přílohy č. 2 vydané k tomuto výnosu.

Přesunout nahoru