Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c34/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo dopravy

vydalo podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a spojů výnos čj. 34 907/66-21, kterým se upravují mzdové předpisy obsažené v těchto výnosech ministra dopravy:

výnos čj. 15 280/60 ze dne 27. dubna 1960, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných na drahách, v podnicích a ostatních organizacích ministerstva dopravy,

výnos čj. 25 220/63 ze dne 27. července 1963, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v železničním provozu (ČSD OK 4),

výnos čj. 22 517/64 ze dne 24. června 1964, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných ve stavební výrobě (MD OK 6),

výnos čj. 5034/62 ze dne 3. května 1962, o úpravě mzdových podmínek řidičů a průvodčích autobusů, trolejbusů, elektrických drah, řidičů pracovních vozů, vlakvedoucích a výhybkářů (stavěčů výměn) elektrických drah v podnicích městské dopravy,

výnos čj. 36 560/61 ze dne 14. listopadu 1961 (jímž byl v resortu dopravy zaveden výnos předsedy Státní plánovací komise ze dne 27. září 1961 čj. 174 621/61-SM/12, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných ve státních a krajských projektových ústavech),

výnos čj. 30 767/64 ze dne 13. března 1965, o mzdových podmínkách některých kategorií pracovníků, zaměstnaných v podniku ČSD - Jídelní a lůžkové vozy,

opatření ministerstva dopravy čj. 38 413/62-3 ze dne 4. listopadu 1962, kterým se upravují mzdové podmínky dělníků Výrobny jízdenek.

Upravené části (zrušená případně změněná ustanovení) těchto mzdových předpisů se nahrazují zněním, jak ve výnose čj. 34 907/66-21 je uvedeno.

Výnos nabyl účinnosti dne 1. června 1967. Byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy č. 10 ročník 1967 a lze do něho též nahlédnout v ministerstvu dopravy (v odboru koordinace) a u odborů dopravy všech KNV (NV hlav. města Prahy).

Přesunout nahoru