Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c34/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo dopravy

vydalo podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a spojů výnos č. 12 931/1967-21 ze dne 1. července 1967, kterým se mění mzdové podmínky dělníků v organizacích provádějících stavební údržbu silniční sítě. Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1967.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy č. 13-14/1967 a lze do něj nahlédnout u odborů dopravy všech ONV a KNV.

Přesunout nahoru