Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c34/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Státní komise pro techniku

vydala v dohodě s Ústřední radou odborů podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství výnos č. 2 ze dne 21. 7. 1967 o mzdových podmínkách dělníků samostatných projektových a projektově inženýrských organizací a samostatných útvarů hlavních architektů.

Výnosem se zrušují

1. výnos Státní plánovací komise čj. 174 621/61 - SM/12 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných ve státních a krajských projektových organizacích, ve znění novel,

2. čl. 3 výnosu Státní komise pro investiční výstavbu č. 13/1965 Věstníku SKIV o platových poměrech a mzdových podmínkách pracovníků v útvarech hlavních architektů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1967.

Výnos byl zaslán dotčeným organizacím a je možno do něj nahlédnout nebo si jej vyžádat na Státní komisi pro techniku v odboru vztahů a projektování.

Přesunout nahoru