Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o17/c34/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední ředitel Československého rozhlasu

vydal na základě souhlasu náměstka ministra-předsedy Státní komise pro finance, ceny a mzdy ze dne 30. března 1967, čj. 9889/67-45 M v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků školství, vědy a kultury výnos o úpravě platových poměrů některých uměleckých pracovníků Čs. rozhlasu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1967 a byl uveřejněn ve Věstníku Čs. rozhlasu, částka 7 ze dne 15. 6. 67, ročník IV. Do výnosu lze nahlédnout v oddělení ekonomiky práce ústředního studia Čs. rozhlasu v Praze, oblastního ředitelství v Bratislavě a ředitelstvích krajských studií Čs. rozhlasu.

Přesunout nahoru