Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c34/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komisí a s ministerstvy financí, školství, zdravotnictví a s Ústřední radou odborů podle § 18 vlád. nař. č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly výnos o náležitostech pracovníků vyslaných na pracovní výpomoc při sklizni chmele č. j. VII/2-615/67 ze dne 4. srpna 1967.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku MZVž v částce 25/1967 poř. č. 40 a lze do něho nahlédnout u ministerstva zemědělství a výživy, u krajských oddělení MZVž, výrobních zemědělských správ a národních výborů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1967.

Přesunout nahoru