Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c34/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Účinnost od 01.10.1967
Zrušeno k 27.04.1973 (o13/c12/1973 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a § 5 odst. 3 a § 7 odst. 3 vyhlášky č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve svém Věstníku směrnice č. 33/1967 Věst. MZd, kterými se stanoví rozsah oprávnění a náplň činnosti středních a nižších zdravotnických pracovníků.

Směrnice č. 33/1967 Věst. MZd nabývají účinnosti dnem 1. října 1967 a je možno do nich nahlédnout v okresních a krajských ústavech národního zdraví a v odborech zdravotnictví okresních a krajských národních výborů.

Uvedenými směrnicemi se zrušují směrnice MZd č. 34/1964 Věst. MZd, jimiž byly stanoveny zásady pro náplň práce instrumentářek a sester na stomatologických odděleních.

Přesunout nahoru