Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c34/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra

vydalo podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů a místního hospodářství

výnos zn.: MH IV/3-500/1967 ze dne 26. 5. 1967 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích místního hospodářství.

Výnos upravuje platové poměry technickohospodářských pracovníků v podnicích a organizacích odvětví místního hospodářství včetně n. p. Sběrné suroviny a oborového ředitelství MEOS - mechanizace oprav a služeb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1967 a je uveřejněn v Provozním zpravodajství - orgánu ministerstva vnitra pro úsek místního hospodářství č. 12-13/1967 čl. 17. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra - oboru místního hospodářství, a v příslušných odborech národních výborů, v podnicích a organizacích, na které se výnos vztahuje.

Přesunout nahoru