Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c34/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1967
Platnost od 26.09.1967
Účinnost od 01.09.1967
Zrušeno k 01.09.1975 (o6/c22/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství

vydalo organizační směrnice pro základní devítileté školy ze dne 1. července 1967, čj. 10 000/67-I/3.

Směrnice upravují zejména školní docházku, vyučovací dobu, vyučování, výchovná opatření, zájmovou a mimoškolní činnost žáků, péči o zdraví a bezpečnost žáků na základních devítiletých školách, opatřování a využívání učebních pomůcek, školního pozemku, školní budovy a učeben a upravuje řízení, plánovací práce a rozsah dokumentace školy.

Směrnicemi se zrušují:

- instrukce MŠK, poř. čís. 61/1961, Věstník MŠK 1961, str. 315;

- oběžník MŠVU, poř. čís. 176/1951, Věstník MŠVU 1951, str. 416;

- oběžník MŠVU, poř. čís. 185/1952, Věstník MŠVU 1952, str. 400;

- instrukce MŠ, poř. čís. 13/1955, Věstník MŠ 1955, str. 26;

- instrukce MŠK, poř. čís. 22/1957, Věstník MŠK 1957, str. 82;

- instrukce MŠK, poř. čís. 50/1957, Věstník MŠK, str. 258;

- minimální invetář učebních pomůcek pro všeobecně vzdělávací školy ze dne 25. 2. 1958 čj. 223/58-I/1.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1967 a jsou otištěny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací ze dne 31. 7. 1967, sešit 21, str. 183, do něhož lze nahlédnout v odborech školství a kultury ONV i KNV i u ředitele každé základní devítileté školy.

Ministerstvo školství SSR vydalo změny a doplňky organizačních směrnic pro základní devítileté školy, č. Š-11600/69-I ze dne 24. listopadu 1969. Směrnice upravují zejména otázky režimu práce školy, diferencovaného vyučování, zřizování škol a tříd, vyrovnávacích tříd, speciálních závěrečných tříd, jakož i otázky používání názvů škol, úředních razítek, listin a označování budov. Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1969 a jsou uveřejněny v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 5-6 ze dne 28. února 1970;

Přesunout nahoru