Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c33/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1967
Platnost od 22.09.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední ředitelství Čs. filmu

vydalo výnos ze dne 17. května 1967 č. 10 o změnách v poskytování prémií a odměn pracovníkům v některých organizacích Československého filmu a kinech provozovaných národními výbory.

Uvedený výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a kultury a informovací v sešitě č. 17 z 12. 6. 1967. Do věstníku je možno nahlédnout na ministerstvu kultury a informací, ministerstvu školství, pověřenectví Slovenské národní rady pro kulturu a informace, ústředním ředitelství Československého filmu, oborech školství a kultury KNV a ONV, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, Kulturní správě Severočeského KNV a kulturních správách ONV Severočeského KNV a ve všech organizacích v oborech působnosti ministerstva kultury a informací resp. pověřenectví Slovenské národní rady pro kulturu a informace, v nichž je citovaný výnos používán.

Tímto výnosem v některých předpisech, upravujících mzdové podmínky dělníků v oblasti ústředního ředitelství Československého filmu a pracovníků kin ve správách národních výborů ruší ustanovení o poskytování osobního příplatku a výkonnostního příplatku omezeného horní hranicí a nahrazuje se ustanovením o poskytování výkonnostních odměn bez omezení touto hranicí. Dále se tímto výnosem zrušují ustanovení o omezení výše prémií horní hranici ve výnosu ministerstva školství a kultury ze dne 12. 2. 1959 čj. 3955/59-E 1/2 o poskytování prémií zaměstnancům státních kín ve správě národních výborů (včetně putovních kin a letních kin) za překročení plánovaného finančního výsledku kina.

Přesunout nahoru